Olaug Julie Aasan

2.kandidat, Leder Levanger MDG

Vår 2. kandidat Olaug Julie Aasan (f. 1980) er utdannet psykiatrisk sykepleier og har mastergrad i psykisk helsearbeid. Hun er oppvokst på Jådåren i Steinkjer kommune og i Levanger, men har også bodd flere steder i Norge blant annet Oslo og Trondheim.

Olaug er leder for lokallaget i Levanger og er også med i fylkesstyret samt er 1. vara i Grønt Kvinnenettverk. Hun er idealist og helhetstenkende både som privatperson og politiker. Hun jobber politisk for et samfunn hvor livskvalitet og medmenneskelighet er sentrale verdier og dermed også ivaretakelse av jorda vi er avhengige av.

«Man måler ikke livskvalitet og tilfredshet i forbruk og økonomisk vekst. Jeg ønsker å bruke min innflytelse i kommunestyret til å sette fokus på helhet og hvordan Levanger som kommune skaper ringvirkninger både fremover ti tid og utover kommune og landegrenser. Målet om å skape et medmenneskelig og klimanøytralt samfunn, må gjenspeiles i alle sider av politikken»

Hjertesaker

  • Ta vare på den dyrebare matjorda og øke fokus rundt mat som en verdifull ressurs.
  • En framtidsrettet skole som ivaretar og ruster opp morgendagens voksne til å bli sterke sunne medmennesker, med den kompetansen de trenger for fremtidens behov.
  • Større satsing på innholdet i eldreomsorgen – det handler om livskvalitet og menneskeverd.