Line Alfnes

4.kandidat, Regnskapsmedarbeider

Line Alfnes (f. 1978) er vår fjerdekandidat på kommunevalglista og er oppvokst på Skogn. Hun har fagbrev som prosessoperatør, men har fått prøver flere ulike yrker frem til i dag. Hun jobber til daglig som regnskapsmedarbeider på Stjørdal.

Line bodde mange år i Porsgrunn før hun etter hvert ble etablert med familie på Frosta. Etter noen år der, flyttet hun til Ronglan i 2012 der hun trives godt.

Line er ei engasjert dame med tæl som har hatt flere verv i lokale foreninger, og som ser stor verdi i å engasjere seg i lokalsamfunnet for å bidra til samhold og kommunikasjon. Hun liker å se saker fra ulike perspektiv for så å danne et helhetlig bilde av en sak.

Hjertesaker

  • Gi barn og unge i Levanger en god utdanning. Hun gløder for nye livsfag i skolen, f.eks. faget livsmestring.
  • Er opptatt av kortreist, ren mat - og heier på bonden.
  • Vil gjøre noe med bruk og kast kulturen, vi kan ikke fortsette det forbruket vi har i et globalt perspektiv.
  • Vil jobbe for miljøvennlige nybygg.