May-Jorunn Barlien

1.kandidat, Pedagog

May-Jorunn (f. 1983) er førstekandidat for Miljøpartiet De Grønne i Levanger i årets kommunevalg, samt 2. kandidat på fylkeslista.

Hun er utdannet pedagog ved NTNU og skriver på en mastergrad i pedagogikk, utdanning og oppvekst ved NTNU. Hun er aktiv i ulike foreninger i Levanger og flere av de frivillige prosjektene der. May-Jorunn er opptatt av å bidra til fellesskapet og at vi må være rausere med hverandre.

Hun er en utvandret namdaling og vokste opp i fjellene i Røyrvik og Lierne, men har bodd flere steder både nord og sør i fylket.

Hun er opptatt av at Levanger skal bli en foregangskommune som setter klima i fokus, og at det skal bli lettere å ta de gode valgene. Noe som for May-Jorunn innebærer at hun vil jobbe helhetlig og langsiktig i politikken.

Hjertesaker

  • Alle grunnskoler i Levanger skal få miljøterapeuter - vi må legge til rette for mestring både sosialt og faglig, siden stadig flere barn faller utenfor på grunn av læringsforskjeller eller mobbing.
  • Mer grønne klasserom i skolen – mer av undervisningen ute.
  • Samspill mellom natur, mennesker og biologisk mangfold : En klimasmart kommune skal utvikle konkrete tiltak for et langsiktig globalt perspektiv.