Framtida begynte i går…

Fotocredit: Siv Hilde Meen

Det er ikke til å komme bort fra at vi på Innherred bor i oljens forstad – mange jobber enten i Aker Kværner på Verdal eller Statoil, Aibel eller Kongsberg på Stjørdal. Det er svært mange som jobber ved disse arbeidsplassene og de sitter på stor og viktig kompetanse.

 

august 18, 2015

DSC_2760

Omstillingen fra et Norge avhengig av oljen har allerede begynt. På Miljøpartiet De Grønnes landsmøte i mai kom ordføreren i Stavanger med beskjed om at de har startet omstilling bort fra petroleumsvirksomheten. Sjefen i Innovasjon Norge, Anita Krohn Tråseth har også fortalt landets grønne listetopper noe vi har visst lenge; Norge har klart store omstillinger før også. Noe som ikke er blitt snakket så mye om er hva som vil skje med olje-forstaden vår når eventyret har kommet til snipp, snapp, snute?

 Vi i Miljøpartiet De Grønne i Levanger tar omstillingen på alvor. Vi vet at alle som jobber her i forstaden til oljevirksomheten sitter på kompetanse vi kan dra nytte av, som vi ikke ønsker skal forsvinne fra fylket vårt. Derfor vil vi ha en grønn næringspark på Skogn i tilknytning til Biogass på Skogn slik at vi kan bli fylket som drar Norge fremover på grønn innovasjon.

For Nord-Trøndelag er det viktig å trekke og i vareta kompetanse i regionen – skape arbeidsplasser bygget for fremtiden. Framtidas næringsliv er grønn og i Miljøpartiet De Grønnes alternative statsbudsjett foreslår vi mer enn 10 milliarder kroner til å drive frem et nytt grønt næringsliv på områder Norge har spesiell kompetanse og naturgitte fortrinn. Vi mener at Levanger Kommune kan være med å stake ut denne nye kursen på veien til en fornybar fremtid fordi framtida begynte i går.

Når det er sagt, finnes det et annet aspekt ved biogassanlegget på Skogn som vi i Miljøpartiet De Grønne ser svært alvorlig på. Under reguleringen av Hotran-området var det mange som sov i timen.  Ornitologforeninga har prøvd å sende bekymringsmelding men har ikke nådd frem. For at biogassfabrikken skal være grønn bør alle aktører som er med, ta sitt ansvar og sørge for at de 39 RØDLISTEDE fugleartene fremdeles har en plass å bo, mellomlande eller hekke. Vi i Miljøpartiet De Grønne mener at man bør se på området på nytt og se om det er mulig å flytte våtmarksonen slik som det ble gjort på Stjørdal ved E6 eller verne området slik at det ene ikke går på bekostning av det andre.

Vi mener det er mulig med et grønt kinderegg på Skogn uten bismak.

 

 

May-Jorunn Barlien 1. kandidat Miljøpartiet De Grønne Levanger og 2. kandidat på fylkeslista.

Olaug Julie Aasan 2. kandidat Miljøpartiet De Grønne Levanger og 6. kandidat på fylkeslista.