Kjartan Gjelvold

2. kandidat, Leder Levanger MDG

Kjartan er utdannet adjunkt ved HIST og NTNU i
Trondheim. Han er oppvokst i Levanger og jobber som
lærer ved Levanger voksenopplæring. Han har jobbet tidligere på barne- og ungdomstrinn, og i videregående skole.
Kjartan har vært medlem i MDG Levanger siden 2015, og
ble med i styret i 2019.
Kjartan er opptatt av at vi som samfunn må forholde oss til at vi befinner oss i en
klimakrise og handle deretter. Det må bli enklere for alle å ta miljøvennlige valg
ved at varer og tjenester som er bærekraftig blir billiger og mer tilgjengelig, mens
varer og tjenester som skader miljøet må koste mer og etterhvert fases ut.

I Levanger vil Kjartan jobbe for å revitalisere sentrum ved å få mer innhold i trehusbyen i form av blant annet kino og bibliotek. Han vil også jobbe for å forbedre
trafikksituasjonen i Kirkegata. Videre vil han være tydelig på at vi må ta vare på
matjorda i kommunen, og at Levanger skal være en god kommune å komme til
som innvandrer.