Trix Scherjon

1. kandidat, Sekretær Levanger MDG

Klima og miljø har kommet for alvor på dagsorden i
FN-rapporten som tallfester ubønnhørlig målene for
klimakutt i Norge. Ungdom og barn i skolealderen er
urolige for klodens fremtid. Skolestreikene understreker
alvoret. Trix meldte seg inn i Miljøpartiet De Grønne i 2019
og ble med i styret for MDG Levanger.
Trix vil jobbe for å utvikle og bevare den unike karakteren til trehusbyen Levanger.
Den grønne, vernede byen ved fjorden, hvor kunst og kultur blomstrer. Hun ønsker
mindre biltrafikk i sentrum, utvidelse av gågater, næring og bomiljøer side om side
med kulturarealer, lekeplasser, utesteder og nisjebutikker. Samtidig beholde utsikten
mot fjorden og bedre luftkvaliteten i byen.

Trix har sin bakgrunn fra kunstverden og har en master i kunsthistorie fra Universitetet
i Tromsø, og er opptatt av formidling og den gleden opplevelsen av kunst og kultur
kan gi mennesket. Hun er opprinnelig fra Nederland og har bodd i Levanger siden
2004. Interessen for naturen, fjellet og havet førte familien til Norge, hvor de trives!
Hun ønsker å jobbe for at tilskuddet til frivillige lag og foreninger innen idrett,
musikk, dans, teater og bildende kunst øker. De frivillige bidrar med en uvurderlig
innsats for å gi befolkningen et mangfold av opplevelser og ferdigheter, innenfor
ulike kulturfelt.